H C ANDERSENS VEJ 51 - 79

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN

Her finder husordenen for ejerforeningen. 

Denne husorden er gældende for såvel ejere som lejere i E/F H C Andersens Parken, H C Andersens Vej 51-79, herunder også 51 A. 

Alle beboere skal efterleve ejerforeningens husorden og vise hensyn overfor hinanden.

ADMINISTRATOR

Ejerforeningen administreres af:

Newsec Datea A/S 

Ringstedgade 25

4700 Næstved

 

VICEVÆRT

Ejerforeningen løbende drift varetages af:

HL Service

Henning Larsen

Tlf. 5046 9018

AFFALDSSORTERING

Der er nu etableret affalds molokker, hvor affald sorteres i flere fraktioner. Det er vigtigt at alt affald bliver sorteret korrekt.

UDESTUER

Der må ikke være ting i udestuerne, som generer andre beboere, herunder ting af stødende karakter. Alle former for grille eller madlavning i udestuerne er forbudt. Der kan grilles på de hertil indrettede områder ved de grønne arealer. Dette skyldes, at der ikke er ordentlig udluftning i udestuerne – og brug af grill vil genere naboerne. Det er dog tillade at anvende elektriske apparater til madlavning under hensyntagen til naboerne.

HAVER I STUELEJLIGHEDER

Det er ikke tilladt at klippe hækken selv eller justere i højen på hækken. Der klippes hæk to gange om året, Tidspunkt vil annonceres på opslagstavlen  i opgangen.

FORSIKRING

Ejerforeningen har tegnet de lovpligtige forsikringer til ejendommene samt kumme- og glasforsikring. Specielt det sidste vil være af interesse, når i tegner jeres egen forsikring. Forsikringspolicen kan læses på hjemmesiden.

TEKNISKE HJÆLPEMIDLER

Tekniske hjælpemidler, såsom vaske- og opvaskemaskiner, tørretumblere m.v. skal installere sådan, at de generer de øvrige beboere mindst muligt.

Tekniske hjælpemidler må ikke bruges fra kl. 22.00 til kl. 07.00

Værktøj som f.eks. boremaskiner, støvsugere, slibemaskiner mm. må kun anvendes fra kl. 07.00 til kl. 20.00 mandag til fredag og kl. 09.00 til kl. 18.00 lørdag og søndag. 

INSTALLATIONER

I må ikke selv installere armaturer, opvaske- eller vaskemaskiner, det skal en autoriseret fagmand gøre. Hvis der opstår skader, og installationerne ikke er udført af en autoriseret fagmand, dækker ingen forsikringer, hvorfor i selv vil blive pålagt at betale alle omkostninger for udbedring af skaderne.

Håndværkere, der skal installere eller udbedre installationer skal kontakte ejendommens vicevært, der kan oplyse, hvor de forskellige ventiler er anbragt, og hvordan de skal behandles. 

FESTER OG MUSIKGENER

Skal i holde fest – Så sæt et opslag op på opslagstavlen med navn og adresse og hvornår festen holdes. Sæt også opslaget i naboopgangene (der er temmelig lydt).

Musik i erhvervsmæssig øjemed er forbudt. Støjende underholdning m.v. må kun udøves sådan, at den ikke generer ejendommens øvrige beboere.

Bestyrelsen opfordrer til, at der i forbindelse med fester af længere varighed, ikke larmes efter kl. 02.00. Vi bor mange mennesker tæt samlet, og opfordres derfor til, at man tager hensyn.

Aktiviteter som generer ens naboer er ikke tilladt. Euforiserende stoffer er ikke tilladt. Anvendelse til gene vil anmeldes til politiet.

BØRN

Børn må ikke lege eller støje på trapper, gange, kælderen i og på cykelskure eller på udhæng/baldakin.

Beboerne skal sørge for, at børn der bor i lejligheden eller er på besøg, ikke støjer til gene for de øvrige beboere. Leg og boldspil skal foregå på arealerne bag ejendommen.

HUSDYR OG FODRING AF DYR

Ejeren af husdyr har pligt til at sørge for, at de ikke er til gene for de øvrige beboere. Hvis man lufter sit husdyr på fællesarealerne, skal man rydde op efter dem. Husdyr skal være i snor, fra de forlader lejligheden.

Der må ikke fodres fugle, katte eller andre dyr fra ejendommens vinduer, altaner eller på ejendommens grund i øvrigt. Dette er af hensyn til rotter.

CYKLER, KNALLERTER OG BARNEVOGNE M.V.

Cykler, knallerter og barnevogne m.v. må ikke stilles på ejendommens trapper og gange. Cykler og knallerter må ikke trækkes gennem opgangen til cykelkælderen – men kun via kælderdør i gavlen. 

Barnevognsrummene i opgangene er til barnevogne, klapvogne, kørestole, rollatorer o.lign. Det er ikke til cykler – og knallertparkering. Det er ikke tilladt at sætte affald, flasker osv. i barnevognsrummene.

Viceværterne vil med jævne mellemrum rydde op i gamle cykler, der er parkeret ved ejendommene, i cykelkældre og cykelskure. Bestyrelsen underretter beboerne via opslag i opgangene omkring forestående oprydning.

MOTORKØRETØJER

Motorkøretøjer skal parkeres på parkeringsplads eller i garage. Det er forbudt at parkere foran garageporte og indgangspartier – på og bagved gule markeringer.

Q Park vil udstede bøder til dem, der ikke overholder dette. Læs reglerne på de opsatte skilte.

KÆLDEREN - LYS OG OPRYDNING

Husk at slukke lyset i kælderen, når i forlader kælderen. Det er ikke alt lys, der slukket selv.
Ved brug af tørre- og rullerum i kælderen, skal man selv rydde op efter sig.

OPSLAGSTAVLER

Opslagstavler kan frit benyttes af alle beboere, såfremt I har et budskab eller andet I ønsker at orientere os alle om. Religiøse opslag og fastfood opslag er forbeholdt postkasserne og er ikke tilladt at hænge på opslagstavlerne.

Bestyrelsen og ejendomsservice sætter opslag op vedrørende emner af generelt interesse.

Man selv nedtager opslaget igen når ikke længere relevant. 

POSTKASSER

Hvis I ikke ønsker at modtage reklamer, skal I sætte en mærkat “Reklamer Nej Tak” på postkassen. Der skal ikke ligge reklamer og aviser og flyde i opgangene eller oven på postkasserne.

TRAPPER, AFSATSER OG SVALEGANG

Der må ikke sættes personlige ejendele på trapper og afsatser – såsom fodtøj, møbler, potteplanter m.v. Det er af sikkerhedsmæssige årsager, herunder brandfaren, da trapperne er eneste uden. Gulvmåtter er dog undtaget.

Svalegangen ved 51 A skal være frit tilgængelig ved nødssituationer. Der skal til enhver tid være minimum 90 cm fri gangsplads. Dvs. at der ikke må stå større blomsterkummer eller borde og stole på svalegangen. Dette er af sikkerhedsmæssige hensyn.

Trapper vaskes og fejes og indgangspartier pudses efter nærmere aftale med viceværten eller eksterne leverandør.

WC-REGLER

Der må kun benyttes toiletpapir i WC. Intet, som kan tilstoppe afløbet, må kastes i WC-skålen. Hvis der opstår utætheder på toiletter eller rør, skal det straks anmeldes til viceværten.

Vær opmærksom på at vand ikke løber i toilet eller vandhane. Såfremt der er tale om udlejningslejligheder skal udlejer kontaktes og informeres.

SMØRING OG VEDLIGEHOLDELSE AF VINDUER

Vinduerne skal smøres jævnligt og sikringen kontrolleres. Fejl på vinduerne skal straks meddeles viceværten.

JURIDISK ASSISTANCE

Ejerforeningen er medlem af Ejerlejlighedernes Landsforening (EJL). Vores medlemsnr. er 936. Alle ejere, der er medlem af ejerforeningen – undtagen de ejere, der alene ejer en garage – kan henvende sig til EJL og få gratisk juridisk assistance vedr. sager, som angår ejere og ejerforeningen. EJL Nørre Voldsgade 2, 1358 København K Tlf. 33 12 25 34.

OVERHOLDELSE AF HUSORDEN

Overtrædelse af ovenstående bestemmelser kan for lejere medføre ophævelse/opsigelse af lejeaftalen, og for ejere kan der ske fradømmelse af retten til at bebo ejerlejligheden.

KLAGEGANG

Alle klager fra ejere skal indsendes til administrator. Klager indleveret til bestyrelsen til blive videregivet til administrator. Det er herefter administrator, der forestår kontakt til de pågældende beboer (klager). Lejere skal klage via deres udlejer.