OM EJERFORENINGEN

Foreningens formål er at administrere ejendommene mat. nr. 13 eq, 13 ep og 13 eo, Lille Næstved By, Herlufsholm Sogn.

Det omfatter også at varetage medlemmernes fællesinteresser, herunder sørge for, at ro og orden opretholdes, og at ejendommens vedligeholdelsestilstand altid er forsvarlig.

OM BESTYRELSEN

Vil du vide mere om hvordan ejerforeningen er drevet og hvem der sidder i bestyrelsen.
Så klik på nedestående link.