OM EJENDOMMEN

Her finder du alt der er værd at vide om ejendommene i H C Andersen Parken.

F.eks. plantegninger på de forskellige typer af lejligheder, priser på at bo her, informationer på forsikringer mm.

TYPER AF LEJLIGHEDER

LEJLIGHEDSTYPE 39

Se plan tegningen for lejlighedstypen med 39 kvm.

LEJLIGHEDSTYPE 71

Se plan tegningen for lejlighedstypen med 71 kvm.

LEJLIGHEDSTYPE 74

Se plan tegningen for lejlighedstypen med 74 kvm.

LEJLIGHEDSTYPE 81

Se plan tegningen for lejlighedstypen med 81 kvm.

LEJLIGHEDSTYPE 94

Se plan tegningen for lejlighedstypen med 94 kvm.

LEJLIGHEDSTYPE 101

Se plan tegningen for lejlighedstypen med 101 kvm.

HVAD KOSTER DET AT BO?

Her finder du en opgørelse over udgifter forbundet med at bo i H C Andersen Parken.

EJERFORENINGSBIDRAG

Ejerforeningsbidrag efter fordelingstal kr. 273 pr. m2 pr. år.

En lejlighed på eksempelvis 71 m2 betaler således kr. 1.616 pr. måned, svarende til kr. 19.392 om året

VAND

Fast vandbidrag er inkluderet i fordelingstallet og udgør ca. 1/4 heraf. En lejlighed på 71 m2 betaler således ca. kr. 4.848 om året i fast vandbidrag, som en del af ejerforeningsbidraget. Der er dog opsat målere i de nye lejligheder øverst på blok 1 (51-59)

VARME

Udover fællesudgifter betaler hver lejlighed et acontobeløb til foreningen for varme, der fastsættes individuelt på baggrund af tidligere perioders forbrug.

STRØM

Udover fællesudgifter betaler hver lejlighed for strøm direkte til leverandøren heraf, eksempelvis SEAS-NVE.

GRØNNE AREALER

Ejerlejligheder med have betaler kr. 250 om året i ekstra tilskud til hækklipning og pasning af arealerne.

Ejerlejligheder med have betaler kr. 1.000 til foreningen ved ejerskifte. Det går til pasning af de grønne arealer.

GARAGER

Garager, der er særskilte ejerlejligheder, betaler kr. kr. 600 om året i fast elbidrag til foreningen.

EJERSKIFTE

Ved ejerskifte af lejligheder betaler køber et gebyr til foreningens administrator på kr. 2.312.

Ved ejerskifte af garager betaler køber et gebyr til administrator på kr. 1.000.